Príjmeme recep?nú s príjemným vystupovaním a znalos?ou anglického jazyka na komunikatívnej úrovni
18. októbra 2016
Pizza rozvozár v Banskej Bystrici
3. januára 2017

Barman/-ka, ?ašník/-?ka s nástupom ihne?

H?adáme zodpovedných a pracovitých ?udí na nasledujúce pracovné pozície, Barman/-ka, ?ašník/-?ka s nástupom ihne?,  ponúkame možnos? solídneho zárobku, zamestnanecké ubytovanie a rôzne výhody.Podmienky prijatia: vyu?ený v danom odbore, resp. prax min. 1 rok, baristika, zvládnutie nosenia jedál na terase a v reštaurácii, príjemné vystupovanie. Viac info na t.?. 0907220660